1Benzetişim (Canlandırma) Yöntemi

Sınıf ortamında bir olayın veya problemin gerçeğe yakın şartlar oluşturarak, öğretilmesi esasına dayanır. Bir savaş ortamı yaratılarak sivil savunmaya ilişkin bilgilerin verilir. Bir yangın olayının gerçekleşmesi esnasında alınacak tedbirler sanal bir yangın ortamı oluşturulup anlatılır. Kaza ve felaketler ne zaman olacağı belli olmadığı için yapılması gerekenler ve alınacak tedbirler daha önceden canlandırma (benzetişim) yolu ile öğrencilere anlatılır. Gerçek olaylardan kesitler sunulur. Aktif olarak öğrenme süreci oluşturulur.

Bu yöntem sayesinde;

  • Öğrencilerin ders içi motivasyonu artar.
  • Eğitimi monotonluktan kurtarır.
  • Sınıf içi iletişim kuvvetlenir.
  • Öğrencilerin analiz, sentez ve değerlendirme yeteneklerini gelişir.

Ancak bu yöntem zaman ve maliyet gerektiren bir uygulamadır. Kalabalık sınıflarda uygulamasının zordur. Öğrencilerin psikolojik yönden yıpranabilir. Ders kontrolü zordur.

Öğretmen öğrencilerle birlikte rol alır. Anlatılacak konular eğitimin amaçlarına uygun tasarlanmalıdır. Öğrenciler doğal olarak hareket etmesine özen gösterilir.

2Beyin Fırtınası Yöntemi

Bir probleme çözüm bulmak için öğretmen ve öğrencilerin aktif olarak kullandıkları bir yöntemdir.

Öğrencilerin görüşleri alınarak uygulamaya başlanır. Problem çözme yetenekleri, karar verme süreçleri ve hayal güçleri bu yöntemle geliştirilir.

Öğrencilerin aklına gelen tüm düşünceleri doğru veya yanlış ifade etmeleri istenir. Öğrenciler gruplara ayrılır. Öğrencilerin yaratıcı düşünceleri geliştirilir. Öğrenciler aktif bir şekilde öğrenme sürecine katılmaları sağlanır.

Kısa zamanda çok sayıda düşünceyi ortaya çıkarması yönüyle avantajlı bir yöntemdir.

Fikirlerin hepsinin değerlendirilmesinin zor olması, zamanın etkili kullanılamaması, konu dışına taşılması, tartışmaya aynı öğrencilerin katılması ve değerlendirmede güçlük çekilmesi beyin fırtınasının dezavantajlı yönleridir.

Öğrencilere fikirlerini rahatça söyleyebildikleri bir ortam hazırlanmak gerekir. Fikirler dalga geçilmemelidir. Fikirler sınıfça tartışılmalı, öğrenciler fikir üretmeye teşvik edilmelidir. Belirli  öğrencilere değil tüm öğrencilere söz hakkı verilmelidir.

3Rol Oynama Yöntemi

Bir olay, durum veya sorun öğrencilerin gözü önünde bir grup öğrenci tarafından canlandırma yapılır.

Öğrenciler izledikleri olayı enine-boyuna tartışır. Öğrenciler kendilerini başkalarının yerine koyarak empatik düşünce gücü gelişir.

Bir hikaye ya da film canlandırılabilir. Gerçek hayattan kesitler sunması açısından önemli bir yöntemdir. Rol oynama, yaratıcılığı geliştirir. Sosyal beceri kazandırır. Yaparak ve yaşayarak öğrenme imkanı sağlar. Sadece bilişsel alanda değil, duyuşsal ve psikomotor alanla ilgili öğrenmeleri de kapsar. İçine kapanık öğrenciler topluma kazandırılır. Beden dilinin etkili kullanılma imkanı sunar.

Ancak bu yöntem de zaman alıcı bir yöntemdir. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur. Ders dışına fazla çıkılmaz. Sınıf kontrolü zor sağlanır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here