1Proje Tabanlı Öğrenme Nedir?

Öğrencilerin günlük hayatta karşılaşabilecekleri problemleri, sınıf ortamında bir senaryo çerçevesinde çözmeye çalıştıkları modern bir öğrenme yaklaşımıdır. Proje temelli öğrenmede disiplinler arası bir problem üzerinde çalışılır. Grupla ya da bireysel olarak yaşama uygun beceriler kazandırmak amaçlanır. Yöntem sonunda bir ürün ortaya konulması istenir. Yöntemde önemli olan süreç olup öğretmen rehberdir. Pragmatik, ilerlemeci bir anlayış hakimdir. Sentez basamağı daha ağırlıklıdır. Yaşamda işe yaramayan bilgilerin önemi yoktur.

2Proje Tabanlı Öğrenme Neyi Savunur?

Tek çözüm yolunu her zaman reddeder. Disiplinler arası ilişkiye önem verir. En az iki disiplinden yararlanılmasını esas alır. Üst düzey zihinsel beceriler kazandırmak amaçlanır. Akademik kazanç olmadan proje olmaz düşüncesi ile hareket edilir. Okul ve yaşam iç içedir. Geçmiş yaşantıların göz önünde bulundurulması gerektiğini savunur. Yapılandırmacı yaklaşımın içerisinde kullanılır.

Zekanın farklı boyutlarının kullanılması esasına dayanır. Kalıcı öğrenme sağlanır. Değerlendirme aşamasında portfolyo ve dereceli puanlama anahtarı kullanılır (rubrikler). Bilişsel, duyuşsal, psikomotor gibi karmaşık becerileri kazandırmada proje tabanlı öğrenme kullanılabilir.

3Proje Tabanlı Öğrenme Konuları Nasıl Olmalı

Proje konuları öğrenci yönetiminde seçilmelidir. Seçilen konular gerçek yaşamla ilişkili olmalıdır ve öğrencide merak uyandırmalıdır. Konular öğrencinin ilgisini çekip öğrenciyi derse güdülemelidir. Bilgi birden çok kaynaktan toplanıp, araştırma temeline dayanmalıdır. Blgi ve beceriler aşılanmalıdır.

4Proje Tabanlı Öğrenme Aşamaları

Proje tabanlı öğrenmede önce konu seçilir. Konu tartışılarak netlik kazandırılır. Proje planı hazırlanır. Konu ile ilgili detaylı araştırma yapılır. Öğrencilere gerekli yönlendirmeler yapılır. Ürün sunmak için öğrencilere imkanlar sunulur. Proje değerlendirilir.

5Proje Tabanlı Öğrenmenin Yararları

Proje tabanlı öğrenmenin bir çok yararı vardır. Öğrencilerin öz güveni gelişip olumlu tutum sergilerler. Öğrenciler akademik kazanç elde eder. Öğrencilerin üst düzey becerileri gelişir. Grup ve işbirliğine katkı sağlar. Öğrenci performansı bireysel olarak değerlendirme imkanı sağlar. Öğrencileri gerçek yaşama hazırlar.

6Proje Tabanlı Öğrenmenin Sınırlılıkları

Proje tabanlı öğrenme öğretmenin iş yükünü arttırır. Süre ve maliyet artar. Hedeften sapma gözlenir. Her zaman istenilen sonuçlar ortaya çıkmaz. Disiplinler arası olduğu için dersi planlama ve hazırlama zordur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here